Emilia Kosecka-Łysiak

Strona powstała 14 grudnia 2014 roku kiedy moje dzieci były nadal karmione piersią.

W tym czasie moje dzieci urosły, poszły do szkoły. ja skończyłam studia magisterskie położnicze na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, ukończyłam tez kurs przygotowujący do egzaminu na Międzynarodowego Certyfikowanego Konsultanta Laktacyjnego IBCLC, a także kurs „Edukacja i wsparcie kobiety w laktacji”

Wszystkie te lata poświeciłam na doskonalenie swojej wiedzy, starałam sie aby teksty, które tutaj powstają były oparte przede wszystkim na badaniach naukowych, jako osoba z wykształceniem medycznym zawsze kieruje się EBM  (evidence-based medicine) i najwyższym dobrem pacjenta stawiając do ponad własnym interesem.

Zaproszono mnie do Miasta Kobiet i do Projektu Mama w DDTVN – drugi film