image_pdfimage_print
  • Choroby dziecka,  Choroby matki,  Choroby piersi,  Inne,  Instruktaż,  Problemy w karmieniu piersią

    Wsparcie laktacyjne w Polsce

    Gdzie można uzyskać profesjonalne wsparcie laktacyjne?  Polska CERTYFIKOWANY DORADCA LAKTACYJNY I MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKOWANY KONSULTANT LAKTACYJNY W Polsce edukacją i certyfikacją zajmuje się Centrum Nauki o Laktacji CNoL przygotowuje do 2 certyfikatów własnego CDL (Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego) oraz IBCLC  (Internatiolnal Board Certificated Lactation Colsultant), Aby uzyskać tytuł CDL lub IBCLC należy się wykazać dyplomem kierunków medycznych: Uniwersytet Medyczny, Szkoła Pielęgniarko – Położnicza, ale także humanistycznych takich jak: Psycholog czy Logopeda CNoL przeprowadza też egzamin na CDL http://www.kobiety.med.pl/cnol/index.php?option=com_content&view=article&id=3%3Awarunki-uzyskania-certyfikatu&Itemid=4&lang=pl; Certyfikacja IBCLC zajmuje się IBLCE – International Board of Lactation Consultant Examiners http://iblce.org/. Lista CDL i IBCLC znajduje się tutaj: http://pediatria.mp.pl/karmienie-piersia/show.html?id=71012 Numery certyfikatów CDL dostępne są na stronach: http://www.kobiety.med.pl/cnol/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=3&lang=pl Numery certyfikatów IBCLC tutaj: http://laktacja.org.pl/viewpage.php?page_id=10 Każdy certyfikat wydawany…