Bank Mleka we Wrocławiu

W dniach 23-24 czerwca podczas IV Forum Neonatologicznego we Wrocławiu „Daj szanse na mleko matki” odbyła się prezentacja otwartego w grudniu 2016r. Banku Mleka. Oprócz warsztatów odbyły się także 2 prelekcje nt. wrocławskiego banku.

Bank we Wrocławiu jest 6 w Polsce bankiem mleka kobiecego działającym przy wsparciu Fundacji Bank Mleka Kobiecego, a kolejne 4 banki są w trakcie tworzenia. Jest to proces długotrwały, wymagający zaangażowania wielu osób, ale przede wszystkim stworzenia miejsca to pozyskiwania pokarmu, a następnie przygotowywania, przechowywania, jak i analizowania. Miejsce to musi spełniać określone kryteria i mieć odpowiednie wyposażenie.

Podczas warsztatu koordynator wrocławskiego Banku dr n. med Matylda Czosnykowska-Lukacka opowiadała o tym w jaki sposób funkcjonuje ich bank: pozyskiwanie dawczyń, wycenianie mleka, zawieranie umów ze szpitalmi, natomiast prezes Fundacji bank Mleka Kobiecego opowiadała o zasadach tworzenia banków i o tym jak funkcjonują banki mleka poza Polską.

 

Koordynator Banku Mleka Kobiecego przy szpitalu Uniwersyteckim we Wrocławiu,
dr n. med. Matylda Czosnykowska-Lukacka

Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego dr n. biol Aleksandra Wesołowska (po środku), opowiada o pasteryzatorze

 

OBIEG MLEKA W BANKU

Po przyjęciu mleka do banku jest ono, kodowane (kod paskowy) i mrożone w lodówce na świeże mleko (zielone zakrętki).

 

Po uzbieraniu 1,5 litra od jednej dawczyni mleko jest rozmrażane, zlewane do 1 pojemnika, pobierana jest próbka do testów, zaś mleko jest rozlane do nowych sterylnych pojemników, kapslowane (fioletowa nakrętka) i poddawane pasteryzacji, następnie trafia do ponownego mrożenia w lodówce na mleko pasteryzowane i tutaj czeka na przekazanie do oddziału.

POZYSKIWANIE MLEKA

Melko pozyskiwane jest na 2 sposoby.

 1. matki przebywające na oddziale (zwykle korzystają z kącika do pozyskiwania pokarmu i 1-razowych zestawów osobistych
 2. matki przebywające w domu, zgłaszają się jako dawczynie ochotniczki pobadaniach otrzymują butelki i kiedy zbiorą pokarm informują o tym bank, który wysyła transport po butelki z mlekiem.

Aby stać się dawczynią należy zgłosić chęć, oraz przejść badania podmiotowe (wywiad) i przedmiotowe – badanie labolatoryjne.

BADANIE PODMIOTOWE: przebieg ciąży, porodu i połogu, przebieg laktacji, stan zdrowia dziecka, stan zdrowia matki (choroby przewlekłe, operacje piersi, leki, antykoncepcja, tryb życia, używki, odżywianie, samopoczucie)

BADANIE PRZEDMIOTOWE: oglądanie i badanie piersi, badanie krwi w kierunku niektórych chorób zakaźnych

Kobiety są informowane jakie leki i suplementy są dopuszczalne podczas oddawania mleka do banku. O postępowaniu w przypadku leczenia antybiotykiem.\

WYKLUCZENIE:

 • choroby przewlekłe lub zaburzenia systemowe
 • długotrwałe przyjmowanie niektórych leków

Przyjmowanie leków rzadko jest przeciwwskazaniem do karmienia własnego dziecka, jednak w przypadku oddawania krwi do baku, są już ograniczenia. Ze względu na to, że odbiorcami są często dzieci chore i wcześniaki, mleko które otrzymują, powinno być pozbawione dodatków leków.

WYKLUCZENIE CZASOWE

 • podejrzenie różyczki
 • gorączka u dawczyni, lub członka rodziny
 • szczepionki komórkowe
 • choroby skóry i niektóre choroby zakaźne

Zakwalifikowane matki otrzymują wytyczne odnośnie pozyskiwania i przechowywania pokarmu:

 • higiena rak i sprzętu
 • przechowywanie pokarmu tylko w pojemnikach otrzymanych od banku,
 • natychmiastowe schłodzenie mleka w lodówce bezpośrednio po pozyskaniu
 • w zamrażalniku powinno być wyodrębnione miejsce tylko na pokarm

Biorące udział w warsztacie IBCLC (Międzynarodowi Certyfikowani Konsultanci Laktacyjni):

 

Źródła: M. Czosnykowska-Łukacka”Kwalifikacja Dawczyń do Banku Mleka Kobiecego”,  IV Wrocławskie Forum Neonatologiczne, Wrocław 2017