Uzasadnione medyczne powody do odstawienia dziecka od piersi i dokarmiania. Kiedy nie ma powodów do odstawienia dziecka.

image_pdfimage_print

Czasem się zdarza, że pomimo szczerych chęci mama nie może karmić piersią musi odstawić dziecko od piersi na dłużej lub na krócej w celu przeprowadzenia leczenia, kiedy jest to faktycznie uzasadnione medycznie, a kiedy nie jest konieczne i mama może dalej karmić piersią.

KATEGORYCZNE PRZECIWWSKAZANIE DO KARMIENIA PIERSIĄ W CAŁYM OKRESIE KARMIENIA MLEKIEM

 1.  Galaktozemia klasyczna u dziecka – choroba powoduje kolki, zaburzenia wchłaniania – konieczne jest karmieniem preparatem mlekozastępczym bez laktozy.
 2. zakażenie HIV (dotyczy krajów rozwiniętych, w tym Polski) – możliwe karmienie pasteryzowanym mlekiem matki, jeśli dostępne (badania przeprowadzone w krajach Afryki Subsaharyjskiej dowodzą, że wyłączne karmienie piersią przez 4m pomimo obecności wirusa HIV w mleku matki, znacząco zmniejsza ryzyko przekazania do dziecku i zarażeniu, ze względu na warunki panujące w Afryce, zaleca się tam karmienie wyłącznie piersią przez matki nosicielki, ze względu na rozwój medycyny i higieny w krajach rozwiniętych zaleca się podawanie preparatów zastępujących pokarm kobiety w krajach Europy w tym w Polsce)
 3. zakażenie HTLV-1, HTLV-2

MOŻLIWE WSKAZANIE DO KARMIENIA MIESZANEGO

 1. inne postaci galaktozemii (wskazany preparat uzupełniający bezlaktozowy),
 2. wrodzona nietolerancja laktozy z laktozurią (wskazany preparat uzupełniający bezlaktozowy),
 3. choroba syropu klonowego (wskazany preparat uzupełniający bez leucyny, izoleucyny, waliny),
 4. fenyloketonuria (wskazany preparat uzupełniający bez fenyloalaniny),
 5. inne wrodzone choroby metaboliczne z nieprawidłową przemianą aminokwasów (preparat uzupełniający dobrany indywidualnie do potrzeb).

PONADTO W SYTUACJACH KIEDY POKARM MATKI JEST NAJLEPSZYM POKARMEM, ALE MOŻE BYĆ KONIECZNE PODANIE PREPARATU UZUPEŁNIAJĄCEGO (W PRZYPADKU BRAKU POKARMU MATKI, LUB DAWCZYNI)

 1. noworodek z masą ciała ur. poniżej 1500g,
 2. noworodek urodzony przed ukończeniem 32 tyg. życia postkoncepcyjnego,
 3. noworodek z grupy ryzyka hipoglikemii z powodu upośledzonej adaptacji metabolicznej lub wzrostu zapotrzebowania na glukozę (np. wcześniactwo, hypotrofia wewnątrzmaciczna, objawowe niedotlenienie okołoporodowe, infekcja , noworodek matki chorej na cukrzycę), z bezobjawową hipoglikemią, mimo prawidłowego karmienia piersią/ pokarmem matki (objawową hipoglikemię należy leczyć dożylnym wlewem glukozy),
 4. kliniczne i laboratoryjne wykładniki odwodnienia, mimo prawidłowego karmienia piersią/pokarmem matki, żółtaczka pokarmu kobiecego z wysoką hiperbilirubinemią (˃20-25mg/dL)- rozważyć podanie hydrolizatu białkowego.[III]

WSKAZANIE DO OKRESOWEGO ODSTAWIENIA OD PIERSI LUB OKRESOWEGO

 1. ciężki stan kliniczny matki uniemożliwiający odciąganie pokarmu (np. sepsa, zaawansowana niewydolność krążenia itp.),
 2. inwazyjna postać zakażenia ( bakteriemia, zap. opon mózg.-rdzeniowych, zapalenie kości, septyczne zapalenie stawów) wywołana przez określone drobnoustroje (Streptococcus gr.B, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza b, Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitidis, bruceloza) – możliwy powrót do karmienia zwykle 24-96 godz. od rozpoczęcia leczenia przyczynowego, przy poprawie stanu klinicznego matki,
 3. ostra postać gorączki krwotocznej (wirus Ebola)- możliwy powrót do karmienia po wyleczeniu choroby,
 4. narkomania/alkoholizm – możliwy powrót do karmienia w okresie abstynencji,
 5. stosowane u matki leki/substancje zaklasyfikowane do grupy L-5 (wg Hale), w tym w szczególności: – chemioterapeutyki cytotoksyczne – jest to wskazanie do przerwania karmienia piersią na okres leczenia – radioizotopy – karmienie piersią/mlekiem matki jest przeciwwskazane czasowo (np. jod- 131- okres leczenia i przez dwa miesiące od ostatniego podania preparatu) – niektóre leki psychotropowe.[III]

WSKAZANIE DO PODAWANIA POKARMU ODCIĄGANEGO LUB OKRESOWEGO ODSTAWIENIA DZIECKA OD PIERSI

 1. nieleczona gruźlica u matkimożna karmić odciąganym pokarmem matki, powrót do karmienia piersią po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia przyczynowego,
 2. zmiany chorobowe na brodawce piersiowej/piersi w przebiegu opryszczki typu 1 (HSV-1), gruźlicy, liszajca zakaźnego– karmienie przeciwwskazane jedynie z piersi ze zmianami chorobowymi, do czasu wygojenia się wykwitów (jeśli jest możliwość odciągania z chorej piersi pokarmu, bez ryzyka jego kontaminacji drobnoustrojami wywołującymi w/w choroby – można karmić odciąganym mlekiem) ; ze zdrowej piersi można karmić ,+
 3. ospa wietrzna – o ile objawy choroby pojawią się u matki przed porodem, wskazana jest okresowa izolacja dziecka do czasu przyschnięcia zmian skórnych u położnicy , ale można karmić odciąganym pokarmem matki, wskazane podanie dziecku immunoglobuliny (VZIG),
 4. cytomegalia– w przypadku bardzo niedojrzałych wcześniaków (˂1500g lub ˂32 tyg. wieku płodowego) rozważyć czasowe karmienie mrożonym i/lub pasteryzowanym mlekiem matki, jeśli to możliwe,
 5. rzeżączka, kiła – można karmić po 24 godzinach od rozpoczęcia leczenia przyczynowego 
 6. nadmierne stosowanie u kobiet karmiących preparatów zawierających jodynę (np. povidone) szczególnie na otwarte rany, błony śluzowe może skutkować niedoczynnością tarczycy oraz zaburzeniami elektrolitowymi u karmionego piersią niemowlęcia,
 7. używki: – nawet okazjonalne stosowanie przez kobietę karmiącą nikotyny, alkoholu, extazy, amfetaminy, kokainy lub ich pochodnych może objawiać się szkodliwym wpływem na zdrowie karmionego piersią dziecka,
  – alkohol, opioidy, benzodiazepiny oraz marihuana mogą wywoływać sedację zarówno dziecka, jak i matki; należy zachęcać matki do odstawienia w/w środków oraz tworzyć warunki i wsparcie dla matek, aby wystrzegały się ich zażywania; w okresie stosowania w/w środków matki nie powinny karmić dzieci swoim mlekiem, zazwyczaj już w kilka-kilkanaście godzin od zażycia ostatniej dawki (zależy od użytej substancji) można wrócić do karmienia piersią,
 8. opóźniona laktogeneza II ( powyżej 3-5 doby), np. w zespole Sheehan’a, niecałkowitym wydobyciu łożyska, pierwotnej niewydolności przysadki – wskazana stymulacja laktacji, może być potrzeba dokarmiania dziecka,
 9. uprzednie zabiegi chirurgiczne ograniczające produkcję lub wypływ pokarmu z piersi (np. częściowa redukcja piersi, mastektomia, rozległe oparzenia w okolicy piersi) – może być potrzeba dokarmiania dziecka, w wyjątkowych sytuacjach karmienie piersią może nie być możliwe.

CO NIE JEST PRZECIWWSKAZANIEM DO KARMIENIA PIERSIĄ, ALE KARMIENIE POWINNO ODBYWAĆ SIĘ POD NADZOREM SPECJALISTYCZNYM I PRZY ZACHOWANIU ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

 1. ropień piersi/ zapalenie piersi – można kontynuować karmienie piersią, przy jednoczesnym leczeniu matki; jeśli karmienie piersią jest bardzo bolesne lub dziecko, w trakcie ssania, dotyka ustami do drenowanej okolicy piersi, mleko należy odciągać, by zapobiec nasileniu dolegliwości i karmić dziecko odciąganym mlekiem,
 2. wzw typu A – można karmić, wskazane podanie dziecku immunoglobuliny (SIG) i/lub szczepionki p/WZW A, jeśli dostępna,
 3. wzw typu B – można karmić piersią, ale noworodek powinien otrzymać immunoglobulinę (HBIG do 12 godz. od urodzenia) oraz szczepionkę p/WZW B (do 24 godz. od urodzenia)
 4. wzw typu C – można karmić piersią, karmienie nie jest zalecane tylko w przypadku ostrej postaci choroby (wiremia) u matki, do czasu wytworzenia odporności, g. ospa wietrzna – o ile objawy choroby pojawią się u matki przed porodem,

CHOROBY I LECZENIE, KTÓRE NIE WYMAGA ODSTAWIENIA DZIECKA OD PIERSI

 • Hashimoto i inne choroby związane z niedoczynnością tarczycy – leki – euthyrox   podawane w tym schorzeniu zawierają naturalnie występujące w mleku hormony tarczycowe, dlatego nie ma potrzeby odstawienia dziecka od piersi
 • Poporodowe zapalenie tarczycy – nie ma potrzeby leczenia i odstawienia dziecka od piersi
 • Nadczynność tarczycy – podanie Thiamazolum w dawce nie większej niż 20-30 mg na dobę bezpośrednio po karmieniu dziecka i z co najmniej 3 godzinną przerwą
 • Alergia, astma, leczenie preparatami przeciwhistaminowymi i sterydami wziewnymi (osobny artykuł w przygotowaniu)
 • Choroby skóry: AZS, ŁZS. łuszczyca – leczenie miejscowe maściami sterydowymi
 • Antybiotykoterapia – Zastosowanie przez lekarza wyboru antybiotyków z grupy L1 i l L2, ostatecznie z grupy L3, – O LECZENIU ZAWSZE DECYDUJE LEKARZ:

PRZYKŁADOWE ANTYBIOTYKI I ICH KLASYFIKACJA
Ampicillina – L1
Amoxicillina – L1
Penicillin G – L1
Floxacillin – L1

Piperacilina – L2
Gentamicin – L2
Tetracyclina – L2
Clindamycin – L2
Azithromycin – L2
Erythromycin – L2/L3 późno
Ciprofloxacin – L3
Streptomycin – L3

NALEŻY ZAWSZE PAMIĘTAĆ O PROBIOTYKACH OSŁONOWO DLA MAMY I DZIECKA, kuracja probiotykowa powinna być kontynuowana przez 3 tyg. po zakończeniu leczenia antybiotykiem.

Kategorie ryzyka laktacyjnego według Prof. Hale`a:

L1 „najbezpieczniejsze” – Grupa ta obejmuje leki, które były przyjmowane podczas laktacji przez dużą liczbę matek bez żadnego zaobserwowanego negatywnego efektu u karmionego dziecka. Na lekach z tej grupy były przeprowadzane badania wśród matek karmiących piersią, które nie wykazały ryzyka dla dziecka ani możliwości odległego działania szkodliwego. Obejmuje także produkty lecznicze niedostępne drogą doustną dla dziecka.

L2 „bezpieczniejsze” – Grupa ta obejmuje leki, które były stosowane u ograniczonej liczby matek, które na wykazały działań niepożądanych u karmionych dzieci. Grupę tą stanowią także leki, dla których istnienie ryzyka po zastosowaniu leku jest mało prawdopodobne.

L3 „prawdopodobnie bezpieczne” – Nie istnieją kontrolowane badania na grupie kobiet karmiących piersią, jednakże ryzyko niepożądanego działania leku u karmionego dziecka jest możliwe. Tyczy się także leków, dla których badania wykazały tylko minimalny niezagrażający efekt niepożądany. Lek należący do tej grupy powinien być podany tylko wtedy, gdy korzystny efekt przewyższa ryzyko, które niesie dla karmionego dziecka. Ponadto wszystkie nowe leki, które nie mają przeprowadzonych odpowiednich badań, są automatycznie kwalifikowane do tej grupy, co jest niezależne od tego, jak bardzo mogą być bezpieczne dla karmionego dziecka.

INFEKCJE

 • Infekcje: układu oddechowego wirusowe, bakteryjne i grzybicze, grypa, katar, zapalenie płuc, oskrzeli, grypa, przeziębienie infekcje żołądkowe i jelitowe, wymioty i beginki, ospa wietrzna, która wystąpiła później niż tydzień po porodzie, podwyższona ciepłota ciała, infekcja układu moczowego nie wymagają odstawienia niemowlęcia od piersi, zalecane jest kontynuowanie karmienia i włączenie odpowiedniej farmakoterapii
 • Leczenie stomatologiczne, także ze znieczuleniem (osobny artykuł) nie wymaga odstawienia
 • Większość szczepionek nie wymaga odstawienia
 • leczenie miejscowe w przypadku bóli mięśniowo – stawowych, rwy kulszowej – ma potrzeby odstawienia, cześć leków doustnych jest dozwolona

Źródła:
http://www.kobiety.med.pl/cnol/
http://www.voanews.com/
http://bankmleka.pl/[III]
L aktacyjny Leksykon Leków
LactMed

zdjęcie w nagłówku: medela

   Send article as PDF   

24 thoughts on “Uzasadnione medyczne powody do odstawienia dziecka od piersi i dokarmiania. Kiedy nie ma powodów do odstawienia dziecka.

 • Pani Emilio, a furaginum w dawce 2 tabletki co 6godzin ? U lekarza uslyszalam, ze nie moge zeby nie wytworzyl sie jakis tam szczep bakterii. Jaka dawka jest dozwolona?

  • Natalia, normalnie tak jak w ulotce. pierwszy dzień 4x 2 tab a potem 3×2 tab (to nie antybiotyk, żeby przyjmować w równych odstępach czasu).
   Dozwolona jest dawka terapeutyczna, zaniżenie obniży skuteczność i nie wyleczy.

   • Czyli moge normalnie karmic i przyjmowac furaginum 4*2 ? W ulotce jest informacja ze lek furaginum teva moze byc stosowany podczas laktacji jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzysc dla matki przewaza nad potencjalnym zagrozeniem dla dziecka. W takim przypadku nalezy rozwazyc czasowe zaprzestanie karmienia piersia.

    • Oszem nawet na mieszankach ziołowych jest informacja, na szczęście mamy laktacyjne leksykony leków oraz bazę badań wśród kobiet karmiących piersią, takie badania są bardzo drogie, wymaga hospitalizacji matki i dziecka, a dodatkowo obostrzenia są takie, ze żadna firma nie robi takich badań, ale kiedy zdarzają się sytuacje hospitalizacji matki i dziecka karmionego piersią, szpital kontroluje matkę, mleko i surowice krwi dziecka na tej podstawie wiemy, czy dany lek jest bezpieczny.
     W panelu bocznym jest dostęp do obu baz leków w laktacji, każdy lek można sprawdzić (substancja czynna a nie nazwa handlowa) a także na dole tekstu w źródłach.

 • Urodziłam wcześniaka z bardzo niską masą urodzeniową i niestety nie mogłam karmić piersią.Pod kontrolą lekarza dobraliśmy odpowiednie mleko oraz czym chce się podzielić specjalny proszek FFbaby, czyli preparat dla noworodków który ma chronić brzuszek małego.Dzięki temu mały rozwija się prawidłowo i nie mamy problemów ze strony układu pokarmowego.

  • Też jestem mamą wcześniaka i również moje dziecko otrzymywało ten probiotyk.Lekarz uzasadnił to natomiast ,że podawanie tego proszku ma w przyszłości zmniejszyć wystąpienie martwiczego zapalenia jelit,celiakii czy zespołu jelita wrażliwego.Jestem pewna,że podęłam słuszną decyzję.

 • Czy jeśli zazylam 0,30g kokainy to czy mogę kontynuować karmienie ? Jak tak to po ilu godzinach bądź dniach

 • Proszę wybaczyć, ale podawanie dzieciaczkom chorym,wcześniakom preparatów mlekozastępczych ma im pomóc? W czym niby? Jak mają normalnie, bezproblemowo trawić sztuczny preparat na bazie mleka krowiego?
  Poza chorobami ciężkimi u mamy, myślę, że to tylko wygoda lekarska i wciskanie nam bzdur!
  Niestety mam doświadczenie w problematycznym karmieniu i powtórzę co o tym myślę. Bzdura!

 • A co w przypadku podejrzenia alergii u 4 miesiecznego niemowlecia, ktore od ponad miesiaca nie przybiera na wadze? Karmie piersia, od 2 tygodni nie jem produktow zawierajacych bialka mleka krowiego, wolowiny i cieleciny oraz jaj kurzych ani orzechow, dziecko dostaje Dicoflor 10 kropli dziennie, ja sama biore Trilac Plus, jednak corka jest nadal bardzo niespokojna, oddaje duzo gazow, ciagle slychac odglosy przelewania w brzuszku, duzo placze i nie przybiera na wadze. Gastrolog podejrzewa alergie, brak jest jakichkolwiek objawow skornych, wystepja jedynie dolegliwosci jelitowe (lekarz stwierdzil stan zapalny jelit na podstawie znacznie podwyzszonej wartosci kalprotektyny w kale i plytek krwi w surowicy, obecnosci sluzu i krwi utajonej w kale). Lekrz zaleca dokarmianie mieszankami hipoalergicznymi, ja wolalabym tego uniknac, ale nie wiem jak jeszcze moge dziecku pomoc? Dodam, ze nie uzywamy smoczka, a dziecko je co 2-3 h zarowno w dzien jak i w nocy i przez pierwsze 2 miesiace przybieralo po 250 g/tydz, mimo ze problemy z bolacym brzuszkiem ma od urodzenia. Czy w takiej sytuacjiowinnam zaczac dokarmiac dziecko?

 • Witam, moja półroczna córka od tygodnia ma biegunkę. Wylądowaliśmy w szpitalu i tu Pani Doktor kazała mi kategorycznie odstawić dziecko od piersi. Dodam że od samego początku karmiłam ją piersią i nic się nigdy nie działo. Od początku też pilnie przestrzegam diety bo mam małego alergika. Czy decyzja Pani Doktor o odstawieniu córki od piersi jest słuszna? Zamiast tego dostaje Bebilon Pepti a biegunka dalej nie ustępuje. Dodam że Bardzo zależy mi aby nadal ją karmić piersią i nie mogę pogodzić się z decyzją Pani Doktor. Bardzo proszę o odpowiedź

 • Oprócz wymienionych infekcji/chorób/schorzeń u matki oraz przyjmowanych leków nie wspominacie o powikłaniach po stanie przedrzucawkowym i rzucawce w postaci przewlekłego nadciśnienia tętniczego. Sama to przeżyłam i niestety musiano podać mi leki, które wykluczały kp (bezpieczny Dopegyt nie działał, więc przepisano mi Nitrendypinę oraz Enarenal – wysoce szkodliwe dla dziecka).

  Pobudzałam laktację mechanicznie w czasie, gdy synka karmił mąż z butelki i dopiero jak mogłam odstawić leki zaczęłam kamić naturalnie.

 • Witam.
  Jestem mamą 20tyg dziewczynki z masą ur.4440g.Teraz wazy7100.W przychodni powiedzielo że to za maly przyrost.Czy to czas na dokarmianie?dodam że wzrost68cm

 • Stosuje antybiotyk dalacin Ć 300 mg clindamycinum na ból zęba. Po jakim czasie od zakończenia brania antybiotyku mogę wrócić do karmienia piersia? Proszę o odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *